Open seniorentoernooi

Informatie over de clubkampioenschappen senioren 2019 volgt nog.

 

Inleiding

Deze zomer organiseert LTC Vleuten de Meern alweer voor de 41e keer het Open senioren tennistoernooi. Er kan weer genoten worden van top tennis en een sportieve sfeer. Er worden wedstrijden gespeeld in de categorieën 2, 3, 4, 517+, 617+, 717+, 735+ , 817+, enkel, dubbel en mix. Dus voor ieder wat wils. De organisatie streeft ook dit jaar naar goed gevulde schema’s met veel spannende partijen in alle categorieën. Voor de finalisten zijn er mooie prijzen te winnen.

 

Toernooibepalingen

 1. Onze wedstrijden zijn goedgekeurd door de KNLTB. Zij staan open voor leden van de bij de KNLTB aangesloten verenigingen en algemene leden van de bond, die 17 jaar of ouder zijn. Voor de categorieën 2, 3 en 4 geldt geen leeftijdsgrens. De te spelen categorieën binnen ons toernooi zijn HE/DE/GD 2, 3, 4, 5 17+, 6 17+, 7 17+, 7 35+ , 8 17+ en HD/DD  2, 3, 4, 5 17+, 6 17+, 7 17+, 8 17+.
 2. We spelen ons toernooi op negen Smash Court en vier Canada Tenn-banen. In de avonduren spelen we bij kunstlicht. De wedstrijdleiding kan, als het nodig is, besluiten in een tennishal te spelen of op andere door de KNLTB goedgekeurde banen. We spelen met door de KNLTB goedgekeurde gele ballen.
 3. De regels van de KNLTB zijn van toepassing. We spelen alle partijen om twee gewonnen sets, met zo nodig een tiebreak, ook in de derde set. Als de voortgang van het toernooi in het geding komt, kan de wedstrijdleiding in overleg met de bondsgedelegeerde besluiten om verkorte sets te spelen.
 4. Wij spelen ons toernooi in het algemeen via een afvalsysteem. De wedstrijdleiding kan in overleg met de bondsgedelegeerde bepalen om in enkele onderdelen per categorie een poulesysteem te hanteren. Het speelschema wordt bepaald via loting.
 5. Inschrijving is mogelijk voor maximaal twee onderdelen. Op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) accepteren wij, bij inschrijven voor twee onderdelen, maximaal één verhindering. Bij inschrijven voor één categorie, zijn twee verhinderingen toegestaan. Indien geen verhindering is opgegeven, is men verplicht te spelen. Dat geldt ook voor het voorweekend, tenzij een deelnemer nog in het finaleweekend van een voorgaand toernooi moet spelen.
 6. Voor een dubbelteam (en inschrijving in 2 categorieën) accepteren we in totaal en gezamenlijk maximaal 2 verhinderingen. Dit dient onderling afgestemd te zijn met de verschillende partners.
 7. Er kan alleen voor 2 onderdelen worden ingeschreven, wanneer de deelnemer (en eventueel de dubbelpartner) minimaal 1 dag in het voorweekend en doordeweeks vanaf 18.00 uur beschikbaar is. Bij onvoldoende (gezamenlijke) beschikbaarheid in de toernooiweek behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor inschrijvingen geheel of gedeeltelijk te weigeren. Onvolledige inschrijvingen worden terzijde gelegd. De deelnemers moeten het finaleweekeinde geheel beschikbaar zijn.
 8. U mag zich inschrijven in de categorie die vermeld staat op uw KNLTB-spelerspas of één categorie hoger. De wedstrijdleiding kan besluiten om een categorie te laten vervallen als er zich in die rubriek te weinig categoriespelers hebben ingeschreven.
 9. Het inschrijfgeld voor alle categorieën bedraagt € 11,= per persoon per onderdeel. Het inschrijfgeld moet voor de start van de eerste partij zijn voldaan. Terugtrekking binnen 14 dagen voor de eerste speeldag wordt alleen goedgekeurd wanneer er een geldige reden wordt opgegeven. De mogelijkheid is aanwezig dat de bondsgedelegeerde, bij een niet geldige reden, een Administratieve Overtreding geeft. U bent het inschrijfgeld verschuldigd óók als u zich na loting om welke reden dan ook terugtrekt uit ons toernooi. U machtigt ons door het versturen van het digitale inschrijfformulier om het inschrijfgeld éénmalig automatisch te incasseren. Bij uitloting storten wij het geïncasseerde inschrijfgeld in week 25 op uw rekening terug.
 10. Heeft u zich in dezelfde toernooiweek voor meerdere toernooien ingeschreven? Dan volgt uitsluiting van elk van deze toernooien met rapportage aan de KNLTB.
  De inschrijving voor ons toernooi sluit op vrijdag 1 juni 2018 om 23.59 uur óf bij het bereiken van het maximaal aantal partijen (490) van ons toernooi. Het toernooi zal geen doorgang vinden als er slechts 250 partijen kunnen worden gespeeld.
 11. Ons toernooi vindt plaats van zaterdag 16 t/m 24 juni 2018. In het finaleweekend van 23 en 24 juni bent u volledig beschikbaar.
 12. Bij onbeheerst optreden of wangedrag volgt uitsluiting van ons toernooi. De wedstrijdleiding in overleg met de bondsgedelegeerde bepaalt of hiervan sprake is. Wij melden deze uitsluitingen bij de KNLTB.
 13. Voor de eerste wedstrijd ontvangt u bericht op het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de inschrijving. U geeft ons door opgave van uw e-mailadres toestemming om dit e-mailadres te gebruiken voor verdere communicatie over ons toernooi. Heeft u op zondag 10 juni nog geen bericht ontvangen over uw wedstrijden? Neem dan contact op met de wedstrijdleiding.
  Deelnemers zijn verplicht 15 minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van een wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
 14. Wanneer een speler door of namens de toernooileiding wordt afgeroepen om de baan op te gaan, dient hij of zij binnen 5 minuten speelklaar op de baan te staan. Tijdens ons toernooi mag u maximaal 5 minuten inspelen per wedstrijd. Wij plannen de eerste speelronde om 18.00 uur en de laatste speelronde om 21:30 uur. De laatste wedstrijdronde zal uiterlijk om 22.30 uur starten.
 15. U mag uw wedstrijden alleen in tenniskleding spelen.
 16. Tijdens het toernooi worden foto’s gemaakt, deze kunnen worden gebruikt voor publicaties.
 17. Hebben wij in deze toernooibepalingen een situatie niet geregeld? Dan beslist de wedstrijdleiding i.o.m. onze bondsgedelegeerde.

Algemeen

 • Speelt u een (gemengd)dubbel? Dan dienen u en uw partner zich beiden in te schrijven. Schrijft één van beide partners zich niet in? Dan vervalt de inschrijving.
 •  Geef uitsluitend aan wanneer u niet beschikbaar bent. Wij houden bij de planning van de wedstrijden zo veel mogelijk rekening met die verhinderingen. Voor het finaleweekend accepteren we echter geen verhinderingen.
 • U bent verplicht zich in te schrijven met uw eigen KNLTB nummer.
 • De bondsgedelegeerde voor dit toernooi is mevrouw Julie Vrij.
 • De wedstrijdleiding bestaat uit Peter ten Oever, Veronique Verlaak , Désirée van Dijk,  René Kraaijeveld, Nina van Breukelen, Laurie Oostveen en Gerard Baas.
 • Per onderdeel wordt er minimaal één prijs beschikbaar gesteld, afhankelijk van het aantal deelnemers. De prijsuitreiking zal zo snel mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaatsvinden, volgens planning op zondagmiddag 24 juni. Zonder tegenbericht verwachten wij dat de prijswinnaars daarbij aanwezig zijn. Na afloop van de prijsuitreiking kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een gewonnen prijs.

Heeft u vragen over het toernooi of de planning? Dan kunt u de wedstrijdleiding bereiken via het e-mailadres: [email protected] en tijdens de toernooiweek op telefoonnummer 030 - 666 79 30.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Paviljoen 030-6662243 Toernooicommissies (tijdens toernooien) 030 - 6667930

Tennispark L.T.C. Vleuten de Meern

Europaweg 40
3451 HG Vleuten