Algemeen

Organisatie

Om alles in goede banen te leiden zijn, naast het bestuur, een aantal commissies en personen actief. Op de commissiepagina's stellen de commissies, groundsman en trainers zich voor.

Nieuwe leden

Aan het begin van het seizoen is er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden. Behalve vertegenwoordigers van het bestuur en commissies zullen ook de groundsman en de trainer(s) aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Ledenpas 

Als je (via de machtiging) op tijd je contributie hebt betaald, krijg je eind maart een ledenpas op jouw naam als bewijs dat je lid bent van ‘de LTC’ en van de KNLTB (de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Zonder deze ledenpas kun je niet spelen.
Zie de agenda elders in dit boekje voor de data van de pasjesavonden. 

Kleding en schoeisel

Heb je nooit eerder getennist? Laat je dan informeren over het soort schoenen dat je mag dragen. Bij de LTC speel je op RedCourt en Canada Ten banen en dit betekent dat niet alle tennisschoenen geschikt zijn. Tenniskleding is van oudsher wit. Tegenwoordig blijken er echter veel soorten kleuren te zijn. We nemen aan dat het je geen enkele moeite zal kosten om binnen het ruime aanbod aan tenniskleding iets van je gading te vinden. Beperk je in je uitingen echter wel tot specifieke tenniskleding.

Tennissen tijdens de winterperiode

Tijdens de winterperiode is het toegangshek van het park in principe altijd gesloten. Leden hebben met hun pasje toegang tot het park en Baan 14. Neem dus altijd je pasje mee als je gaat tennissen of trainen.

Indien het paviljoen Baan 14 dicht is

Leden kunnen met hun KNLTB-pas de deur ontgrendelen (links van de ingang). De leden kunnen zelf de lichten aandoen, de lichtknoppen bevinden zich in de hal tegenover de damestoiletten. De baanverlichting gaat uit om 22.30 uur. Wanneer je de verlichting uitdoet, duurt het ruim 30 minuten voordat deze weer aangezet kan worden. De leden worden dringend verzocht om de lichten uit te doen na het spelen en geen stoelen of andere blokkades tussen de deur te zetten.  Zolang er geen les is wordt van maandag tot en met vrijdag de verlichting dusdanig geblokkeerd dat het alleen mogelijk is op baan 1 tot en met 6 te spelen. Zolang er geen les is wordt in het weekend de verlichting dusdanig geblokkeerd dat het lleen mogelijk is op baan 11 tot en met 13 te spelen. 

Meedoen met activiteiten

Ieder lid van de LTC kan meedoen aan georganiseerde activiteiten. Vooral voor beginnende spelers en speelsters is het meedoen aan evenementen aan te raden. Je wordt vrijwel altijd ingedeeld met spelers die ongeveer even sterk zijn en je leert snel veel andere ‘LTC-ers’ kennen. Dat is handig want ‘in je uppie’ kun je nu eenmaal niet tennissen. In dit boekje is ook de agenda opgenomen met alle datums van activiteiten en evenementen. 

Organisatie

De Lawn Tennis Club Vleuten-De Meern (kortweg LTC) heeft ongeveerd 1430 leden.  Om alles in goede banen te leiden is, naast het bestuur, een aantal commissies en personen actief. Zie voor nadere informatie over de meest belangrijke namen en telefoonnummers het informatieboekje of de website bij 'Bestuur en commissies' of 'Contactpersonen'. Aan het begin van het seizoen is er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden. Behalve vertegenwoordigers van het bestuur en commissies zullen ook de groundsman en de trainer(s) aanwezig zijn om ook jouw vragen te beantwoorden.

Ledenpas

Als je (via de éénmalige machtiging) op tijd je contributie hebt betaald, krijg je eind maart een ledenpas op jouw naam als bewijs dat je lid bent van 'de LTC' en van de KNLTB (de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Zonder deze ledenpas kun je niet spelen!!!

Competitie en evenmenten

Ieder lid van de LTC kan meedoen aan georganiseerde activiteiten. Vooral voor beginnende spelers en speelsters is het meedoen aan evenementen aan te raden. Je wordt vrijwel altijd ingedeeld met spelers die ongeveer even sterk zijn en je leert snel veel andere 'LTC-ers' kennen. Dat is handig want 'in je uppie' kun je nu eenmaal niet tennissen. In het informatieboekje is de evenementenkalender opgenomen waarop alle data staan vermeld. Verder worden er regelmatig nieuwsbrieven digitaal verzonden en worden er aankondigingen op de website en op de schermen in het paviljoen geplaatst.. Ons advies: invullen, opsturen en meedoen.

Introducé

Iedere introducé is verplicht introductiegeld te betalen: € 25.- per dagdeel. Na betaling ontvangt de introduce een introductiepas die vervolgens gebruikt dient te worden om via het digitale afhangbord af te hangen. Na gebruik dient de pas weer te worden ingeleverd en ontvangt de introduce € 20.- retour.

De LTC Vleuten-de Meern heeft een aantal regels opgesteld zodat het mogelijk is dat leden met niet-leden kunnen spelen op ons park:

 • Ieder lid van de vereniging mag één of meer introducé(s) meebrengen om op één van onze banen te tennissen. 
 • Iedere introducé is verplicht introductiegeld te betalen: € 25,00 per dagdeel. Na betaling ontvangt de introducé een introductiepas die vervolgens gebruikt dient te worden om via het digitale afhangbord af te hangen. Na gebruik dient de pas weer te worden ingeleverd en ontvangt de introducé € 20,00 retour. 
 • Een dagdeel is van 9.00 tot 13.00 uur, van 13.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 23.00 uur. 
 • De introducé heeft gedurende het dagdeel dezelfde speelrechten en baanplichten als een LTC Vleuten-de Meern lid.
 • Bij drukte mogen er voor maximaal twee banen introducépasjes uitgegeven worden. 
 • Tijdens een tennisseizoen mag een introducé maximaal driemaal geïntroduceerd worden.
 • Leden die spelen met introducé(s) zonder geldig introductiepasje, mogen onmiddellijk van de baan worden gehaald. 
 • Het is niet toegestaan introducés mee te brengen tijdens clubtoernooien en competities.
 • Het is niet toegestaan introducés mee te brengen na 18.00 uur gedurende de maanden dat er competitie en de maand dat het open toernooi gespeeld wordt (april, mei en juni).
 • Introducépasjes zijn te verkrijgen aan de bar in de kantine waar ook het daarvoor verschuldigde bedrag moet worden betaald. Hier dient ook de pas na gebruik weer te worden ingeleverd. Het LTC Vleuten-de Meern lid is hiervoor medeverantwoordelijk.
 • Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Administratieve mutaties

De ledenadministratie is het enig juiste aanspreekpunt voor aanmelding, opzegging of adreswijziging. Alle persoonlijke wijzigingen (verhuizing, wijziging naam, opzegging lidmaatschap) moet je schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dus niet aan 'het bestuur' of naar postbus 163. Als je meer informatie over het lidmaatschap van onze vereniging wenst, kun je contact zoeken met de ledenadministratie.