Contributies

Contributie en speelrecht

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Met de jaarlijks te betalen contributie voor een bepaald kalenderjaar verkrijgen de leden speelrecht die de periode 1 januari t/m 31 december van het jaar daarop betreft. Op de 9 smashcourtbanen en de 4 gravelbanen van LTC kan tijdens het seizoen in ieder geval van 1 april t/m 31 oktober gespeeld worden. De mate waarin van 1 november tm 31 maart gespeeld kan worden is afhankelijk van de weersomstandigheden, dit ter bepaling van de groundsman.

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Minileden

In het verenigingsjaar dat de kinderen 6 jaar worden moeten ze aspirant-lid zijn om lessen te kunnen blijven volgen. Zij gaan dan inschrijfgeld en contributie betalen. Lid worden gaat op datum van aanmelding. Wij kunnen niet garanderen dat deze kinderen op het moment dat ze 6 jaar worden een plek hebben om lid te worden. Zorg er dus voor dat uw kind op het moment dat hij/zij minilessen gaat volgen meteen op de wachtlijst komt te staan.

Aspirantleden worden in het jaar dat ze 12 worden automatisch Junior.

Juniorleden worden in het jaar dat ze 18 worden automatisch senior.

Jaarcontributies 2024

Lidsoort Bedrag
Minilid Nihil
Aspirantlid € 65,50
Juniorlid  € 106,50
Seniorlid € 221,50
Studentenlid € 149,50
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt éénmalig € 30,00
Slapend lid € 38,00

 

De Algemene Ledenvergadering van november stelt de hoogte van de contributie voor het nieuwe jaar vast. Als die t.o.v. het vorige jaar is gewijzigd, wordt daar specifiek melding van gemaakt via onder meer de website.

Incasso van het inschrijfgeld - en de bijdrage voor trainingsgelden vindt uitsluitend plaats door afgifte van een éénmalige machtiging ter automatische incasso.

Het éénmalige inschrijfgeld en de contributie wordt eind februari of later, afhankelijk van het moment van aanmelding, afgeschreven. Het bedrag van de zomertraining wordt eind april/begin mei afgeschreven, van de wintertraining oktober/begin november.

Slapend lidmaatschap

Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor leden die door omstandigheden (blessure, verblijf in het buitenland, zwangerschap) tijdelijk niet kunnen spelen. Dit lidmaatschap geldt ook voor studenten t/m 28 jaar die in het bezit zijn van een studentenpas en vanwege hun studiebelasting tijdelijk niet kunnen tennissen (na het voortgezet onderwijs). 

Leden die geblesseerd raken, emigreren, zwanger zijn, of studenten die buiten de regio gaan studeren, kunnen tijdens het nieuwe seizoen vanaf 1 januari tot 1 april hun actieve lidmaatschap nog omzetten naar een slapend lidmaatschap. Na 1 april worden er géén lidmaatschappen meer omgezet en géén contributie teruggestort. 
 
Slapende leden zijn niet speelgerechtigd. Het bestuur is niet verplicht een LTC-lid (hem/haar) als slapend lid te accepteren.

Zwarte lijst

Als er vóór 1 mei van het lopende jaar niet betaald is, dan wordt je op de zwarte lijst van de vereniging gezet en als lid uitgeschreven. Inschrijving is eerst weer mogelijk na betaling van de openstaande bedragen. Indien er een wachtlijst is kom je onderaan op de wachtlijst te staan.