Lidsoorten

Ben je geboren in 2004 of eerder?

Dan word je senior. Je komt in aanmerking voor studentenkorting als je in het desbetreffende tennisseizoen 18 jaar of ouder bent maar nog geen 28 jaar en een dagstudie volgt. Om in aanmerking te komen voor het studententarief dient ieder jaar een door de schoolleiding ondertekende verklaring of een kopie van de studentenpas voor 1 januari van het nieuwe seizoen aan de ledenadministratie ([email protected]) te worden gezonden. Na 1 januari kan de studentenkorting niet meer worden toegepast!

 

Ben je geboren in 2005 of later?

Voor de junioren bieden wij deze mogelijkheden:

Mini's - 4 en 5 jarigen (geboren 2018 of 2017). Kinderen die minitraining gaan volgen betalen geen inschrijfgeld en contributie. Zij zijn dus geen lid van de vereniging. Er dient wel een bedrag voor de training die ze volgen te worden betaald. In het volgende verenigingsjaar dat de kinderen 6 jaar worden moeten ze aspirant-lid zijn om lessen te kunnen blijven volgen. Zij gaan dan inschrijfgeld en contributie betalen. Lid worden gaat op datum van aanmelding. Wij kunnen niet garanderen dat deze kinderen op het moment dat ze 6 jaar worden een plek hebben om lid te worden. Zorg er dus voor dat uw kind op het moment dat hij/zij minilessen gaat volgen meteen op de wachtlijst komt te staan.

Aspirant - 6 t/m 11 jaar (geboren 2011 t/m 2016)

Junior B - 12 t/m 14 jaar (geboren 2008 t/m 2010)

Junior A - 15 t/m 17 jaar (geboren 2005 t/m 2007)

Slapend lid

Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor leden die door omstandigheden (blessure, verblijf in het buitenland, zwangerschap) tijdelijk niet kunnen spelen. Dit lidmaatschap geldt ook voor studenten die in het bezit zijn van een studentenpas en vanwege hun studiebelasting tijdelijk niet kunnen tennissen (na het voortgezet onderwijs).

Dit moet voor 1 januari van het nieuwe seizoen (blessures voor 1 april) bij de ledenadministratie aangegeven zijn en mag maximaal één jaar duren. De contributie voor een slapend lid bedraagt € 38,00 voor seizoen 2022. Slapende leden worden afgemeld bij de KNLTB. Indien er plaats is op de spelerslijst kan een slapend lid weer gaan spelen tegen betaling van de contributie over de maanden dat er gespeeld wordt. Een slapend lid heeft wel voorrang boven degenen die op de wachtlijst staan.
 
Slapende leden zijn niet speelgerechtigd. Het bestuur is niet verplicht een LTC-lid (hem/haar) als slapend lid te accepteren.

Introducé

De LTC Vleuten-de Meern heeft een aantal regels opgesteld zodat het mogelijk is dat leden met niet-leden kunnen spelen op ons park:

 1. Ieder lid van de vereniging mag één of meer introducé(s) meebrengen om op één van onze banen te tennissen.
 2. Iedere introducé is verplicht introductiegeld te betalen: € 25,00 per dagdeel. Na betaling ontvangt de introducé een introductiepas die vervolgens gebruikt dient te worden om via het digitale afhangbord af te hangen. Na gebruik dient de pas weer te worden ingeleverd en ontvangt de introducé € 20,00 retour.*
 3. Een dagdeel is van 9.00 tot 13.00 uur, van 13.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 23.00 uur.
 4. De introducé heeft gedurende het dagdeel dezelfde speelrechten en baanplichten als een LTC Vleuten-de Meern lid.
 5. Bij drukte mogen er voor maximaal twee banen introducépasjes uitgegeven worden.
 6. Tijdens een tennisseizoen mag een introducé maximaal driemaal geïntroduceerd worden.
 7. Leden die spelen met introducé(s) zonder geldig introductiepasje, mogen onmiddellijk van de baan worden gehaald.
 8. Het is niet toegestaan introducés mee te brengen tijdens clubtoernooien en competities.
 9. Het is niet toegestaan introducés mee te brengen na 18.00 uur gedurende de maanden dat er competitie en de maand dat het open toernooi gespeeld wordt (april, mei en juni).
 10. Introducépasjes zijn te verkrijgen aan de bar in de kantine waar ook het daarvoor verschuldigde bedrag moet worden betaald. Hier dient ook de pas na gebruik weer te worden ingeleverd. Het LTC Vleuten-de Meern lid is hiervoor medeverantwoordelijk.
 11. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

* Tijdens de coronaperiode kunnen introducees gratis vrijspelen op LTC. Het lid kan in de KNLTB ClubApp kostenloos reserveren met een introducéé.