Clubkampioenschappen senioren

Informatie over de clubkampioenschappen senioren 2019 volgt nog. 

Toernooibepalingen

De volgende regels zijn van toepassing:

 1. De clubkampioenschappen zijn bestemd voor leden van de LTC Vleuten-De Meern die in het bezit zijn van een geldige senior-ledenpas. Uitzondering is voor de categorie 2/3 en 4. Deze is in principe ook toegankelijk voor talentvolle LTC Vleuten-De Meern jeugdleden. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemende jeugdleden te stellen en een eventuele selectie volgens zelf gekozen criteria te hanteren.
 2. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets; voor iedere set zal, indien van toepassing, een tiebreak gelden. Indien het aantal inschrijvingen of het weer aanleiding geeft tot het spelen van verkorte sets kan dit door toernooileiding worden besloten.
 3. Per spelsoort mag in meerdere categorieën worden ingeschreven. Bij een dubbelspel met spelers van verschillende speelsterkten (volgens ledenpas) dient men altijd in de hoogste categorie in te schrijven. Inschrijving is mogelijk in een van de onderstaande categorieën. LET OP: geldend is de speelsterkte volgens de ledenpas, zowel voor het enkel- als het dubbelspel. N.B. het huidige kalenderjaar waarin een leeftijd wordt bereikt, is bepalend.
 4. In de volgende speelsterkte categorieën kan ingeschreven worden: 2/3, 4, 5, 6, 7, 8/9 en 6/7/8 (50+). 
 5. Indien naar oordeel van de commissie voor een bepaalde categorie te weinig inschrijvingen worden ontvangen, kan de commissie wijzigingen naar eigen inzicht in de indeling aanbrengen. Let op: Er zal zoveel als mogelijk gespeeld worden middels het poule-systeem. (Schrijft u bijvoorbeeld in voor 2 categorieën, dan kan het zijn dat u al 4-6 wedstrijden in de poulefase speelt)
 6. U mag maximaal voor twee onderdelen inschrijven. Bij het inschrijven kunt u verhinderingen opgeven. Wij zullen hier zoveel als mogelijk rekening mee houden. Echter bij teveel verhinderingen (meer dan 2 verhinderdagen bij inschrijving voor 1 onderdeel en meer dan 1 verhinderdag bij inschrijving voor twee onderdelen) behoudt de wedstrijdleiding het recht uw inschrijving voor een of meer onderdelen te weigeren en/of wedstrijden in te plannen op een van de opgegeven verhinderdagen.
 7. In het finaleweekend dient u geheel beschikbaar te zijn. Met beschikbaarheid wordt bedoeld: op werkdagen vanaf 18.00 uur en in de weekenden vanaf 9.00 uur.
 8. U dient via de website bij de inschrijving duidelijk in te vullen wanneer u NIET beschikbaar bent. Als u niets invult, wordt aangenomen dat u altijd beschikbaar bent. Veranderingen in beschikbaarheid (ook tijdens de clubkampioenschappen), zowel positief als negatief dient u zo spoedig mogelijk te melden. De commissie houdt alleen rekening met van tevoren opgegeven verhinderingen. De commissie behoudt zich het recht voor deelnemers met teveel verhinderingen te diskwalificeren om zodoende de continuïteit van de clubkampioenschappen (en daardoor het plezier voor de andere deelnemers) te waarborgen.
 9. Alle deelnemers krijgen per email bericht van het tijdstip van hun eerste wedstrijd, daarna is iedere deelnemer verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar de volgende wedstrijd.
 10. Deelnemers dienen zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd te melden. Indien een speler zich 15 minuten na de vastgestelde tijd niet heeft gemeld, kan de wedstrijd aan de tegenpartij gewonnen gegeven worden.
 11. Men is verplicht op de door de wedstrijdleiding aangewezen baan te spelen. Bij slecht weer dient men altijd de wedstrijdleiding te bellen of een wedstrijd wel of niet doorgaat. Indien naar oordeel van de commissie het uitspelen van de clubkampioenschappen door weersomstandigheden in gevaar komt, kan de commissie besluiten de wedstrijden elders voort te zetten, al dan niet met verkorte sets.
 12. De winnaars van 2017 dienen, zowel in de singles als in de dubbels, een categorie hoger in te schrijven. Dit kan dan een categorie hoger zijn dan de speelsterkte op de ledenpas. Ook als u in de dubbel/mix wilt inschrijven met een andere partner dan degene met wie u vorig jaar gewonnen hebt, dient u in een hogere categorie in te schrijven.
 13. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per persoon per onderdeel, en zal via automatische incasso voor aanvang van het toernooi geïncasseerd worden.
 14. De commissie behoudt zich het recht voor geen rekening te houden met andere toernooien die gehouden worden tijdens de clubkampioenschappen van LTC Vleuten-De Meern.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Paviljoen 030-6662243 Toernooicommissies (tijdens toernooien) 030 - 6667930

Tennispark L.T.C. Vleuten de Meern

Europaweg 40
3451 HG Vleuten