KNLTB Collect

Sinds vorig jaar is de inning van de contributie uitbesteed aan KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).
 
Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail, sms en brief. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen.
 
Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso, bankoverschrijving of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) is hiervoor verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking heeft geheel plaatsgevonden conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.
 
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester via mail: [email protected]
 
 
Met vriendelijke groet,

Robin van Riet, Penningmeester LTC Vleuten de Meern