Nieuw bestuur

31 december 2018


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november jl. heeft het interim-bestuur bestaande uit voorzitter Max Mulders, Anneke Hulst, René Vries, Ron Gerssen, Koos Boersma en ondersteund door Eflin Oostveen, het stokje doorgegeven aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur wordt gevormd door de volgende mensen.
  • Geerte Hesselmans, voorzitter
  • Erwin Uittenbogaard, penningmeester
  • Remko Tippens, secretaris en beheer
  • Tonkie Zwaan, tenniszaken
  • Dennis Poorthuis, commissiezaken
  • Maurits ten Kate, communicatie en jeugdzaken

Nieuwscategorieën